Home > Sportspecifieke training > Listen to your trainer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                           
 
 
 

krachttraining voor KINDEREN is zeker niet SLECHT en/of verkeerd!


 

 

De voordelen;

 

Verbeteren van kracht en explosiviteit

 

Verbeteren van het cardiovasculaire vermogen (hart & longen)

 

Verbeteren van de motorische vaardigheden

 

Het risico op een blessure wordt aanzienlijk kleiner

 

De weerstand van kinderen wordt groter

 

Mentale eigenschappen verbeteren

 


 

Overal om je heen hoor je dat krachttraining slecht is voor kinderen maar dat is helemaal niet waar!

 

 

Deze stelling berust zeker niet op wetenschappelijk bewezen feiten. De angst om met kinderen aan krachttraining te doen is dus totaal

niet onderbouwd integendeel deze stelling is puur gevoelsmatig en uitsluitend gebaseerd op wat men heeft horen zeggen. Krachttraining

zou slecht zijn voor de groei en de groeischijven kunnen hierdoor (blijvende) schade oplopen maar in bijna alle gevallen weet "men" niet

eens wat een groeischijf is!

 

Krachttraining is absoluut niet slecht voor kinderen mits er volgens bepaalde regels getraind wordt, maar dit geldt zowel voor kinderen als

ook voor volwassenen. Kinderen mogen niet trainen met maximale gewichten. Bij powerlifting, gewichtheffen en body building, wordt vaak

met maximale gewichten gewerkt, deze sporten worden daarom afgeraden omdat het kind daarbij wel degelijk een blessure risico loopt.

 

Uit een groot aantal onderzoeken is evenwel gebleken dat krachttraining met kinderen niet gevaarlijk, maar juist goed is!

 

Ten eerste begin je de krachttraining met kinderen altijd zonder gewichten, het is belangrijk om in eerste instantie over een goede

flexibiliteit en mobiliteit te beschikken zodat ze de oefeningen met de juiste techniek kunnen uitvoeren.

 

Niet trainen als een bodybuilder, maar als een young athlete!

 

De focus moet liggen op;

 

1) Flexibiliteit & mobiliteit

 

2) Core strength & stability training

 

3) Kracht en explosiviteit

 

Vreemd ...

 

Het is vreemd dat "men" (ouders en trainers) altijd een mening hebben over krachttraining zonder dat ze er verstand van hebben.

 

In principe is de sport die beoefend wordt slechter voor het lichaam dan de krachttraining.

 

Bij krachttraining denk je bewust na over hoe je de oefening moet uitvoeren en bij het beoefenen van een sport als bijvoorbeeld voetbal

denk niet na, je doet alles automatisch. Daarom is de krachttraining zo belangrijk omdat je daar bepaalde acties van het lichaam kunt

trainen zodat dit ook automatismen worden tijdens de sport wordt beoefend.

 

Medicine ball training, zeer effectief;

 

 

Het trainen met medicine ballen is zo oud als de weg naar Rome maar helaas zie je deze vorm van krachttraining niet veel meer. Dit heeft

ook weer te maken dat deze vorm van training als het ware een vergeten vorm van krachttraining is en dat is jammer want het trainen

met medicine ballen is zeer effectief, zeker voor de jeugd en voor gebruik als sportspecifieke training.

 

Door de juiste training worden kinderen sterker door de verbetering van co÷rdinatie en techniek!

 

 

 

Door de juiste training worden kinderen daadwerkelijk sterker maar dit heeft voor het grootste deel te maken door een verbeterde

samenwerking van de spieren; co÷rdinatie en techniek. Voordat de pubertijd zich aandient geeft krachttraining weinig resultaat wat

betreft krachttoename en spiergroei omdat er nog geen sprake is van de hormonen (testosteron) die ook de spiergroei bevorderen.

 

Bij kinderen is het vooral belangrijk om te werken aan de flexibiliteit/mobiliteit en het sterker maken van de rompspieren. Dit zijn bij

kinderen de zwakke punten en vooral de rompspieren zijn belangrijk. Elke beweging van het lichaam begint vanuit de rompspieren

en deze moeten het lichaam in staat stellen goed en veilig te presteren, zowel in kracht als co÷rdinatie.

 

 

Hierboven zie je de squat als beweging en deze belangrijk voor iedereen! Deze oefening behoort tot ÚÚn van de basis bewegingen die je

perfect MOET kunnen uitvoeren. Het is een belangrijke beweging met het oog op de flexibiliteit en mobiliteit van het lichaam om efficiŰnt

te kunnen bewegen. Deze oefening behoort ook tot krachttraining maar dit is niet wat men voor ogen heeft bij het horen van de term

krachttraining .... maar terwijl heel veel volwassenen deze beweging niet meer goed kunnen uitvoeren kunnen kinderen dit wel!

 

Bij de volwassenen ontbreekt het simpelweg aan mobiliteit om deze oefening goed uit te voeren terwijl iedereen deze beweging als peuter

wel perfect kon uitvoeren. Naast het trainen van onder andere deze beweging heeft het ook te maken met het feit dat we deze beweging

op een gegeven moment nooit meer doen en doordat we een veelal zittend leven gaan leiden en rondlopen met een slechte houding (een

bolle rug) worden onze spieren steeds strakker waardoor we deze beweging niet meer kunnen uitvoeren.

 

Hierdoor wordt de kans op een blessure zeer groot. Met de squat beweging train je de co÷rdinatie in samenhang met kracht waarbij veel

spiergroepen moeten kunnen samenwerken. Deze beweging behoort tot de grondmotorische basisbewegingen die je perfect moet kunnen

uitvoeren!

 

Voor een sporter is deze beweging helemaal belangrijk omdat deze beweging een goed beeld van de motoriek van je lichaam geeft; als je

deze beweging niet goed kunt uitvoeren dan zal dat de kans op blessures vergroten. Wanneer je deze oefening niet goed kunt uitvoeren

an zijn een aantal spieren in je lichaam te strak en dat is de oorzaak waardoor je deze beweging niet KUNT maken!

 

Als je dan toch gaat trainen zonder dit probleem te weten of eerst op te lossen dan is de kans op een blessure erg groot. Je lichaam

beschikt niet over de juiste motoriek en verkeerde spieren gaan zorgen voor een bepaalde beweging; dat komt omdat spieren elkaars

functie gaan overnemen en dit is niet de bedoeling. Vanuit de hersenen komt een signaal om een beweging te maken en uiteindelijk maakt

je lichaam deze beweging wel maar niet met de juiste techniek.

 

De spier die niet in staat is om de beweging te maken word geholpen door een andere spiergroep om de beweging te kunnen maken, maar

deze spiergroep heeft ook een eigen functie en op een gegeven moment raakt deze spiergroep overbelast en dit zal zich uiten in een

(zware) blessure als een spierscheuring of een chronische blessure.

 

Veel rugklachten ontstaan juist op jonge leeftijd

 

Een verkeerde lichaamshouding ontstaat vaak op jonge leeftijd. Het aantal kinderen dat kampt met houdingsproblemen stijgt. In Nederland

wordt daar tot op heden nog niet zoveel aandacht aan besteed. In tegenstelling tot vroeger brengen veel jongeren hun tijd tegenwoordig

zittend door, zowel thuis als op school. Dit heeft vooral te maken met een inactieve levensstijl en vaak een onjuiste houding achter de

computer. Bovendien hebben ze vaak een passieve en onderuitgezakte houding.

 

Uit een onderzoek onder kinderen in de Tsjechische Republiek bleek dat maar liefst bijna 40% van de kinderen een verkeerde houding

heeft. In een ander Canadees onderzoek werden vergelijkbare getallen gevonden. Daar bleek dat maar liefst 35% van schoolgaande

kinderen op negenjarige leeftijd, last heeft van rugpijn. Tussen de 13-16 jaar is dat percentage gestegen naar 50%. De verwachting

is dat in Nederland dit percentage vergelijkbaar zal zijn.

 

Risico's

 

Het risico van een slechte houding is niet alleen een onderuitgezakte houding. Veel jongeren schrijven bovendien verkrampt. Ze duiken

ineen, met de armen gebogen om het papier. Iemand schrijft bijvoorbeeld met rechts, maar leunt hierbij over op de linkerarm. Door deze

asymmetrische houding worden aan de linkerkant rugspieren verkort en rechts juist weinig ontwikkeld. Zo trekt de wervelkolom te veel

naar links, wat op termijn tot rugklachten kan leiden. Leerkrachten hebben het tegenwoordig zo druk dat ze daar nauwelijks op letten.

 

Opvoeding

 

Een slechte lichaamshouding kan leiden tot hoofdpijn klachten, pijn in de nek, rug of bepaalde spieren. Uit onderzoek is gebleken dat er

een relatie bestaat tussen een verkeerde lichaamshouding en hoofdpijnklachten. Ouders en leerkrachten kunnen deze problemen voor-

komen door aandacht te besteden aan ôrugopvoedingö. Bijvoorbeeld: de zwaarte van de rugtas controleren, het aanleren van een goede

houding bij het zitten, staan, tillen en dergelijke. De praktijk leert echter dat kinderen op school geen voorlichting krijgen over het belang

van een goede lichaamshouding. Leraren spreken de kinderen daar niet op aan. Een verkeerde lichaamshouding uit zich in een slungelige

houding, vooroverhangende bolle buik, holle onderrug of bolle bovenrug.

 

De wetenschap

 

Van oudsher is aangenomen dat kinderen vˇˇr de groeispurt niet in staat waren om door middel van krachttraining hun spierkracht te

verhogen. Recent echter is gebleken dat de isokinetische kracht van de trainende jongens 18-37% meer toenam ten opzichte van een niet

trainende controlegroep. Bovendien bleek dat er geen enkele indicatie was voor beschadiging van de botten, spieren en epifysairschijven.

 

Wanneer een kind echter vˇˇr de puberteit aan een trainingsprogramma wil deelnemen, dan dienen de volgende richtlijnen te worden

gevolgd. Een veelzijdig fitheidsprogramma voor kinderen dient uit een oogpunt van gezondheid altijd krachttraining te bevatten teneinde

de botdichtheid te bevorderen en ter preventie van rugklachten op latere leeftijd.

 

Een goed opgesteld trainingsschema is veilig voor kinderen om uit te voeren, het verbeterd de spierkracht en de cardiovasculaire

capaciteiten van de kinderen. Motorische vaardigheden worden verbeterd en de vaardigheden die nodig zijn bij de sporten die beoefend

worden. Doordat de kinderen sterker worden zijn ze beter bestand tegen het risico op een blessure.

 


 

Bronnen:

 

Prof.dr. H.C.G. Kemper, hoogleraar gezondheidkunde, EMGO-instituut, Vrije Universiteit, Amsterdam

 

 

Foto: Professor Avery Faigenbaum

 

Academic Degrees :

 

Ed.D. 1993 Boston University (Physical Education)

 

M.S. 1986 Boston University , Applied Anatomy and Physiology

 

B.S. 1983 Boston University , Cardio-pulmonary Sciences

 

 "Youth resistance training by Dr Feigenbaum"

 "Youth resistance training by Dr Feigenbaum, updated version"

 
 
 

 

Since 2008 ę PT-NIJMEGEN NETHERLANDS  - INFO@PT-NIJMEGEN.NL