[warm up]   [my number 1 rule]   [wat is jouw doelstelling]

 

[your best friend]   [KEEP IT SIMPLE & COOL]   [train like an athlete]

 

 
 
 
 
 
Home > Start here > Stuff you should read > Listen to your trainer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                        
 
 
 

KRACHTTRAINING IS GOED VOOR JONGE ATLETEN;


 


 

Wat je moet weten;

 

Krachttraining onderdrukt de groei van kinderen niet.

 

Krachttraining (2 ŕ 3 keer per week) kan juist bijdragen aan blessurepreventie en botgroei.

 

Dit is de goed onderbouwde mening van een grote groep Amerikaanse en Engelse experts op het gebied van krachttraining.

 


 

Voorwoord

 

 

Er bestaat nogal wat ongerustheid bij trainers als het gaat om krachttraining bij jonge atleten.

 

Hoe belastbaar is een jonge atleet en veroorzaakt krachttraining geen groeiproblemen?

 

Een grote groep experts heeft aan de hand van de beschikbare literatuur hun visie omtrent krachttraining bij jonge sporters uiteen gezet.

 

Hieronder volgteen aantal bevindingen en trainingsadviezen omtrent krachttraining voor kinderen.

 

Krachttraining en groei

 

Ondanks dat in de sportpraktijk soms de angst bestaat dat krachttraining leidt tot een verstoorde groei door bijvoorbeeld het beschadigen

van groeischijven blijken hier geen aanwijzingen voor te zijn. Experts raden krachtoefeningen juist aan omdat dit de botgroei stimuleert

bij kinderen. Krachttraining verstoort het groeiproces bij kinderen en adolescenten niet. De groeicurve en uiteindelijke lengte zijn niet

afwijkend voor kinderen die krachttraining doen in vergelijking met leeftijdsgenoten die dat niet doen.

 

Krachttraining en blessurepreventie

 

 

Specifieke krachttraining onder begeleiding van een krachttrainer kan leiden tot 50% minder blessures bij kinderen en adolescenten. Zo is

het aantal voorste kruisbandblessures (ACL) bij adolescenten lager als zij krachttraining uitvoeren. Vooral meisjes tussen de 14 en 18 jaar

hebben baat bij krachttraining ter voorkoming van een ACL-blessure. Uiteraard kan het verkeerd uitvoeren van krachttraining ook leiden

tot blessures. Een goede begeleiding is daarom essentieel.

 

Trainingsvolume en –intensiteit

 

Krachttrainers kunnen de maximale spierkracht van jonge atleten, net zoals bij volwassenen, bepalen aan de hand van 1RM. Uiteraard is

het ook voor jonge atleten van belang om de krachtoefeningen technisch goed uit te voeren. Daarom is het voor beginners van belang

om op een lage intensiteit (<60% 1RM) een laag aantal herhalingen (1-2) uit te laten voeren waarbij de atleet directe feedback krijgt.

 

Zodra de atleet de oefening onder de knie heeft kan de trainer de oefeningen uitbreiden. Afhankelijk van het doel van de krachttraining

kan een trainer, net zoals bij volwassenen, kiezen voor een hoge intensiteit met weinig herhalingen of een lage intensiteit met veel

herhalingen.

 

Rustinterval tussen krachtoefeningen

 

Jonge atleten herstellen iets sneller van een krachtoefening dan volwassenen.

 

Tussen matig intensieve krachtoefeningen volstaat 1 minuut pauze.

 

Als er sprake is van oefeningen met een hoge intensiteit is het aan te raden 2 tot 3 minuten pauze te nemen.

 

Trainingsfrequentie

 

Twee tot 3 krachttrainingen per week lijkt het meest optimaal voor krachtstoename zonder dat er overbelasting optreedt.

 

Bij meer trainingen in de week is het risico op overbelasting aanzienlijk zeker als een atleet in de groeispurt zit.

 

In deze periode is een atleet minder belastbaar.

 

Trainingseffect

 

Naast het te verwachten positieve effect op de spierkracht leidt krachttraining bij kinderen ook tot betere sprint-, werp- en sprong-

prestaties. Dit geldt voor zowel meisjes als jongens.

 

De experts concluderen dat krachttraining voor jonge atleten niet schadelijk is maar juist zorgt voor een toename van spierkracht,

prestatie en botgroei en kan bijdragen aan blessurepreventie. De aanpak ligt in de lijn met die van volwassen.

 

Beleid en plezier zijn belangrijke factoren om krachttraining voor jonge atleten tot een succes te maken.

 


 

Bronnen

 

[1] Van der Sluis A, Elferink-Gemser MT, Coelho-e-Silva MJ, Nijboer JA, Brink MS, Visscher C (2013) Sport injuries aligned to peak height velocity in talented pubertal soccer players. Int. J. Sports Med., In Press DOI 10.1055/s-0033-1349874

 

Lloyd RS, Faigenbaum AD, Stone MH et al (2013) Position statement on youth resistance training: the 2014 international consensus. Br. J. Sports Med., In Press DOI: 10.1136/bjsports-2013-092952

 

Prof.dr. H.C.G. Kemper, hoogleraar gezondheidkunde, EMGO-instituut, Vrije Universiteit, Amsterdam

 

 

Foto: Professor Avery Faigenbaum

 

Academic Degrees :

 

- Ed.D. 1993 Boston University (Physical Education)

- M.S. 1986 Boston University , Applied Anatomy and Physiology

- B.S. 1983 Boston University , Cardio-pulmonary Sciences

 

 "Youth resistance training by Dr Feigenbaum"

 "Youth resistance training by Dr Feigenbaum, updated version"

 
 
 

 

Since 2008 © PT-NIJMEGEN NETHERLANDS  - INFO@PT-NIJMEGEN.NL