Home > Stuff you should read > Listen to your trainer                                                                                  
 
 

 

HOEVEEL RUST MOET IK NEMEN?


 

 

 

Wat je moet weten;

 

De wetenschap achter gezondheid en fitness kan soms verwarrend zijn en is zeker voortdurend aan verandering onderhevig.

 

Het ene moment komt uit onderzoek een bepaalde voedings- of fitness claim, het volgende moment zegt een ander onderzoek

juist dat die voeding of die trainingsvorm het slechtste is dat jij je lichaam aan kan doen.

 

Daarom is het belangrijk om niet de waan van de dag te volgen, maar onderzoek over de jaren, in combinatie met proefondervindelijk

bewijs, te raadplegen voordat je conclusies trekt.

 

Ten aanzien van de ideale rustperiode tussen trainingen is inmiddels zoveel bekend, door zowel onderzoek als door ervaring, dat

deze informatie zeer betrouwbaar te noemen is.

 


 

Maak er geen praatgroep van

 

Om te beginnen verspillen veel sporters veel te veel tijd aan babbelen tussen de oefeningen, zodat een training veel langer duurt dan

nodig is. Om op schema te blijven en een efficiënte workout te doen, is het beter om je rustperiodes te timen. Draag een stopwatch,

of gebruik die op je smartphone en laat een signaal je vertellen wanneer je weer aan de bak moet.

 

Daarnaast is het niet verstandig om tijdens een rustpauze onderuit gezakt op een bankje te hangen, maar is het beter om actief te

blijven, door rond te lopen of, wanneer je met een partner traint, hem of haar te begeleiden. Zo bouw je een hoger adrenaline niveau

op, dat je extra energie geeft.

 

Je hoeft geen genie te zijn om te begrijpen dat meer rust tussen sets je in staat stelt om meer gewicht te tillen per keer.

 

Dat betekent niet dat je voortdurend meer rust tussen sets moet gaan inbouwen.

 

De optimale rusttijd is afhankelijk van jouw trainingsdoel.

 

Laten we eerst een beetje uitleg geven over het hoe en waarom van meer of minder rust tussen setjes.

 

Er zijn 3 verschillende primaire energie-systemen die jouw lichaam gebruikt om ATP te produceren, dat is de primaire brandstof

die jouw spieren verbruiken tijdens de training.

 

Het ATP-CP of fosfaatsysteem

 

De energie die bij dit systeem vrijkomt zorgt voor korte krachtexplosies die maximaal 6 seconden duren, het doet voornamelijk beroep

op de onmiddellijke energie die vrijkomt bij de afbraak van de in de spier opgestapelde energierijke fosfaten: fosfocreatine (CP) en

adenosinetrifosfaat (ATP). Dit soort energielevering wordt anaëroob (zonder zuurstof) én alactisch (zonder lactaat of melkzuur) genoemd.

Dit is het primaire systeem achter zeer korte momenten van krachtsexplosie. Zoals korte heftige lifts als in powerlifting of krachttraining.

 

Het anaërobe lactische systeem

 

Voor maximale inspanningen tot ongeveer één minuut blijft de energielevering voornamelijk anaëroob (zonder zuurstof). Hierbij verzuren

de spieren sterk en wordt er als gevolg daarvan melkzuur gevormd. Deze energievorm wordt daarom anaëroob lactisch (met vorming van

melkzuur) genoemd. Dit is wat je gedeeltelijk gebruikt voor bodybuilding en het opbouwen van spiermassa.

 

Het aërobe systeem

 

Dit wordt actief bij een langdurig volgehouden activiteit die de hartslag en de ademhaling verhoogt. Aërobe training wil zeggen dat er veel

meer zuurstof dan normaal door het lichaam gepompt wordt. Dit soort training versterkt het cardiovasculair systeem (hart en longen) en de

algehele kracht en uithouding. Bij oefeningen die 5 minuten of meer duren is dit duidelijk het dominante systeem. Bij 1 kilometer hardlopen

verzorgt dit systeem al de helft van de toegevoerde energie. Bij een marathon gebruik je 98% of meer hiervan. Dit systeem is dus relevant

voor cardio-training, maar slechts beperkt voor spieropbouw.

 

Nu je een goed overzicht hebt van de relevante systemen, kunnen we bespreken hoeveel rust voor welk doel ideaal is.

 

3-5 minuten rust: dit is nuttig voor diegenen die trainen met als doel explosieve kracht op te bouwen. Dat impliceert dat langere rustpauzes

beter zijn voor diegenen die op kracht trainen. Dit moet dan gecombineerd worden met een kleiner aantal herhalingen per set. Deze rusttijd is

noodzakelijk doordat jouw lichaam ongeveer 3 minuten nodig heeft om het adenosinetrifosfaat (ATP) niveau te herstellen, voor de volgende

set. Als dat eenmaal hersteld is kan jij weer zware gewichten hanteren.

 

60-90 secondes rust: een kortere rustperiode bevordert de hypertrofie, waardoor de spiermassa toeneemt. Hier is het beter om niet op

maximale kracht te trainen, maar op submaximaal niveau. Het is jouw doel om spanning op de spieren te houden en ze weer af te matten

voordat ze helemaal hersteld zijn. Daarmee zorg je voor intensiteit gedurende een langere periode en houd je de ‘pomp’ in je spieren vast,

tussen de sets. Dit is het beste in combinatie met 12 tot 6 herhalingen, zoals bodybuilders trainen en is optimaal voor spierhypertrofie.

 

Om te bepalen hoeveel rust je het beste kunt nemen tussen sets, in combinatie met jouw trainingsdoel is onderstaand overzicht een

goede leidraad.

 

Doel: Spieruithoudingsvermogen

Reps: 12-20

Rusttijd: 30-45 seconden

 

Doel: spierhypertrofie (massa kweken)

Reps: 6-12

Rusttijd: 60-90 seconden

 

Doel: spierkracht

Reps: 3-5

Rusttijd: 2-4 minuten

 

Doel: maximale kracht

Reps: 1-3

Rusttijd: 3-5 minuten

 

Denk niet dat je tussen die sets onderuit gezakt op een traingsbankje kunt gaan zitten uitrusten, ga rondlopen, om je adrenalineniveau te

verhogen en concentreer je mentaal alweer op de volgende set.

 

Daarnaast wordt je hersteltijd door nog een aantal factoren beïnvloed:

 

• hoeveel slaap en rust je hebt gehad

 

• jouw voeding

 

• jouw leeftijd

 

• of je wellicht blessures hebt

 

• de temperatuur in de trainingsruimte

 

• de intensiteit van jouw werkdag

 

Zo krijg je een globale indruk. Ik heb geprobeerd je te laten zien dat er vele factoren zijn die hierop van invloed zijn en dat de situatie per

persoon verschillend is. hanteer bovengenoemde rustperiodes en pas ze aan, als je na verloop van tijd merkt dat jouw lichaam een iets ander

behoefte heeft.

 

Of je doel nu opbouw van conditie, spiermassa of kracht is, in elk geval veel succes!

 
 

 

 

Since 2008 © PT-NIJMEGEN NETHERLANDS  - INFO@PT-NIJMEGEN.NL